A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Водянська громада
Запорізька область, Кам’янсько-Дніпровський район

Вакансії

Виконавчий комітет Водянської сільської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

 

 • начальника відділу розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Водянської сільської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області.

 

Особи, які претендують на зайняття вищезазначеної посади, повинні знати:

Конституцію України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування» інші закони України, укази та розпорядження Президента України, Постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; правила ділового етикету, державну мову на рівні ділового спілкування та застосування, практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду:

Особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста), без вимог до стажу роботи.

 

 • спеціаліста І категорії фінансового відділу виконавчого комітету Водянської сільської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області.

Особи, які претендують на зайняття вищезазначеної посади, повинні знати:

 • Конституцію України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Бюджетний кодекс України, інші закони України, укази та розпорядження Президента України, Постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; правила ділового етикету, державну мову на рівні ділового спілкування та застосування, практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції.
 • Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду:
 • Особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста), без вимог до стажу роботи.

 

 

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім'я голови конкурсної комісії заяву, до якої додається:

 • заповнена особова картка (П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см;
 • копія документа про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • декларація осіб уповноважених на виконання функцій держави за минулий рік, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції» (електронний варіант);
 • копії документа, який посвідчує особу громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних).

Усі копії вищезазначених документів засвідчуються нотаріально чи в іншому установленому законодавством порядку.

Термін прийняття конкурсною комісією заяви – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці звертатися до виконавчого комітету Водянської сільської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області, за адресою: село Водяне, вул. Миру,145А (другий поверх, приймальня), телефон: 5-11-40.

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоровʼя», Розпорядження Водянського сільського голови від 27 березня 2018 року №20-оголошується конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Водянської сільської ради Камʼянсько-Дніпровського району Запорізької області.

НАЗВА УСТАНОВИ:Комунальна установа «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Водянської сільської ради Камʼянсько-Дніпровського району Запорізької області

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ: 71316, вул. Гвардійська, 141, с. Водяне, Камʼянсько-Дніпровський район, Запорізька область.

НАЗВА ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ: головний лікар комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Водянської сільської ради Камʼянсько-Дніпровського району Запорізької області.

ТЕРМІН ДІЇ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ:  5 років.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:Повнавищаосвіта (спеціаліст, магістр) за напрямкомпідготовки «Медицина». Проходженняінтернатури за однієюзіспеціальностеймедичногопрофілю з наступноюспеціалізацією з «Організації і управлінняохороноюздоров’я». Підвищеннякваліфікації (курсиудосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявністьсертифікаталікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційноїкатегорії з цієїспеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 7 років. Вільневолодінняукраїнськоюмовою.

УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ:посадовий оклад 4546,00 грн. відповідно до спільного наказу Міністерствапраці та соціальноїполітикиУкраїни і Міністерстваохорониздоров’явід 05.10.2005 року №308/519 «Про впорядкування умов оплати праціпрацівниківзакладівохорониздоров’я та установсоціальногозахистунаселення» та інші доплати та надбавки відповідно до чинного законодавства.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ:

1) копію паспорта громадянинаУкраїни;

2) письмовузаяву про участь у конкурсііззазначеннямосновнихмотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоровʼя»;

3) резюме у довільнійформі;

4) автобіографію (у випадках, визначенихзаконодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковийступінь, вченезвання, кваліфікаційнукатегорію, підвищеннякваліфікації, якіпідтверджуютьвідповідність претендента кваліфікаційнимвимогам до керівника закладу охорониздоров’я, а такожкопіютрудової книжки абоіншихдокументів, щопідтверджуютьдосвідроботи;

6)згоду на обробкуперсональнихданихзгідно з додатком 2Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоровʼя»;

7) конкурснупропозиціюпроекту плану розвитку комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Водянської сільської ради Камʼянсько-Дніпровського району Запорізької області на три роки у паперовій та електроннійформі (обсяг до 15 сторінок друкованого тексу в паперовій формі);

8) довідку МВС про відсутністьсудимості;

9) медичнідовідки про стан здоров’я, щодоперебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічномузакладіохорониздоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10)попередженнястосовновстановленихЗаконом України“Про запобіганнякорупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоровʼя»;

11)заяву про відсутність у діях особи конфліктуінтересівзгідноіздодатком 4Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоровʼя»;

12) підтвердженняподаннядекларації особи, уповноваженої на виконанняфункційдержавиабомісцевогосамоврядування, за минулийрік (відповідно до абзацу першогочастинитретьоїстатті 45 Закону України “Про запобіганнякорупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатанному вигляді.

СТРОК І МІСЦЕ ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ: Прийняття заяв і доданих до них документів від претендентів на участь у конкурсі здійснюється протягом 15 календарних днів після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Водянської сільської ради.

Документи приймаються: з 29 березня 2018 року до 12 квітня 2018 року.

Документи приймаються за адресою: вул. Миру, 145А, с. Водяне, Камʼянсько-Дніпровський район, Запорізька область, Приймальня виконавчого комітету Водянської сільської ради.

Довідки за телефоном: 51140.

Адреса електронної пошти для довідок:sel-sovet@i.ua.

Дата і місце проведення конкурсу: 17 квітня 2018 року о 9.00 годині, за адресою:вул. Миру, 145А, с. Водяне, Камʼянсько-Дніпровський район, Запорізька область, у приміщенні Водянської сільської ради.

 

СТАТУТ,СТРУКТУРА ТА КОШТОРИСНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ВОДЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КАМʼЯНСЬКО-ДНІІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ.

 

 

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь